ENG
A A A
 wrzesień 2020 
fot. materiały organizatora

Bytom/Teatr ROZBARK: „ROZBARK_nowa perspektywa” – konkurs na koncepcję i realizację spektaklu

4 sierpnia 2020

Konkurs

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK w Bytomiu ogłasza konkurs na koncepcję i realizację spektaklu inspirowanego historią Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark, śląską kulturą górniczą, jej tradycjami, legendami i obyczajami.

 

Wybrana w drodze konkursu koncepcja zostanie zakwalifikowana do realizacji na scenie Teatru ROZBARK, a stworzony spektakl wejdzie do repertuaru teatru w sezonie artystycznym 2020/2021. Planowana data premiery spektaklu to 17-18 października 2020 roku.

 

Organizatorzy oferują:

- wsparcie produkcyjne w wysokości 15 500 zł brutto; koszty produkcji zostaną rozliczone w oparciu o umowy cywilnoprawne zawarte z twórcami spektaklu;

dostęp do studio na potrzeby prowadzenia prób do spektaklu zgodnie z harmonogramem ustalonym indywidualnie z realizatorami spektaklu;

- dostęp do sceny Teatru na potrzeby przeprowadzenia prób, z wykorzystaniem zaplecza technicznego oraz profesjonalną obsługę techniczną w terminie 13-16 października 2020 roku.

 

Oczekiwania:

- spektakl powinien zostać zbudowany głównie w oparciu o taniec i/lub ruch, ale mile widziane jest wykorzystanie również innych środków ekspresji artystycznej;

- spektakl powinien być inspirowany historią Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark, śląską kulturą górniczą, jej tradycjami, legendami i obyczajami;

- realizatorzy spektaklu zobowiązują się do 2-krotnej prezentacji spektaklu na scenie Teatru ROZBARK w ramach przyznanego wsparcia produkcyjnego.

 

Konkurs skierowany jest do:

pełnoletnich twórców z Polski, bez górnej granicy wieku;

- priorytetowo zostaną potraktowane koncepcje niskoobsadowe;

 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

opis koncepcji spektaklu (maksymalnie 2000 znaków);

- listę realizatorów wraz z krótkimi biogramami uwzględniającymi wykształcenie oraz dorobek artystyczny (w przypadku młodych artystów brak dorobku  nie będzie uważany za dyskwalifikację);

- propozycję kosztorysu produkcji spektaklu uwzględniającego wyłącznie wynagrodzenia twórców (poprzez wynagrodzenie organizator Teatr ROZBARK rozumie koszta zawiązane z produkcją spektaklu: scenografia, kostiumy, wypożyczenie sprzętu technicznego itp. oraz honoraria dla twórców/artystów);

- uzupełniony i podpisany formularz aplikacyjny (do pobrania: tutaj).

 

Jak aplikować:

Zgłoszenia należy przesyłać do 10 sierpnia 2020 roku w następujący sposób:

1. Pocztą tradycyjną, dokumenty przesłane na adres Teatru ROZBARK (ul. Wojciecha Kilara 29, 42-901 Bytom, liczy się data dostarczenia do Teatru);

2. Przez osobiste dostarczenie dokumentów do Teatru ROZBARK, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ROZBARK_nowa perspektywa”;

3. Skanem na skrzynkę e-mail: pr@teatrrozbark.pl

Preferowane jest przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Ważne informacje: 

Organizatorzy konkursu w ciągu 5 dni od zakończenia naboru wyłonią 3-5 koncepcji, których autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu kwalifikacji w formie wideokonferencji. Rozwiązanie konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2020 roku. 

 

Organizatorzy konkursu zastrzegają prawo do odwołania konkursu ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem: 504 958 252 lub lukasz.wojtowicz@teatrrozbark.pl 

Strona organizatora: http://teatrrozbark.pl/ 

 

Produkcja spektaklu zostanie zrealizowana przez Teatr ROZBARK w ramach projektu BIESIADA ROZBARSKA współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  programu Kultura Interwencje.

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia