ENG
A A A
 październik 2020 
fot. materiały organizatora

Teatr Ochoty: Nagroda im. Haliny Machulskiej – dla artystów i pedagogów zajmujących się edukacją teatralną i artystyczną

21 września 2020

Konkurs

W jubileuszowym roku (pięćdziesięciolecia teatru) Teatr Ochoty powołuje Nagrodę im. Haliny Machulskiej.

 

Z dwojga twórców Teatru Ochoty Halina Machulska nie zyskała sławy na miarę swojego zaangażowania w tworzenie instytucji. Jej dokonania są obecne przede wszystkim we wspomnieniach absolwentów i absolwentek Ogniska Teatralnego. Halina Machulska zapoczątkowała ruch tworzący społeczność młodzieżową opartą na wymianie różnorodnych doświadczeń artystycznych. Twórcy Ogniska Teatralnego, inspirowani i wspierani przez Machulską, przez lata poszukiwali bardziej podmiotowej relacji pomiędzy artystą a widzem, uczestnikiem a pedagogiem.

Chcemy nagradzać nią artystki i artystów, osoby zajmujące się edukacją teatralną i artystyczną, pedagogów i pedagożki, którzy swoją pracą inicjują i konsekwentnie pielęgnują działania twórczych społeczności. Zależy nam na uhonorowaniu osób, które inspirują do samodzielnej pracy i rozwoju, nie zatrzymując się wyłącznie na spektakularnych efektach scenicznych. Chcemy tą nagrodą podkreślić rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Jednocześnie działaniem tym pragniemy wyeksponować postać założycielki Teatru i jej dorobek.

Nagroda ma wymiar finansowy, a laureatów wybierać będzie kapituła złożona z ekspertów w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej.

 

Najważniejsze informacje o zgłoszeniach kandydatek i kandydatów do Nagrody: 

 

- Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 28 września 2020 roku.

- Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: sekretariat@teatrochoty.pl.

- W zgłoszeniu należy przesłać wypowiedź kandydata/kandydatki do Nagrody, zarejestrowaną w dowolnej formie (pisemnej, dźwiękowej, nagrania wideo, wizualnej) zawierającą odpowiedzi na następujące pytania: Kim jestem? Z kim działam? Po co i jak współpracuję?

- Dodatkowo organizatorzy proszą o wypełnienie i załączenie w wiadomości formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie organizatora).

- Przed wysłaniem zgłoszenia organizatorzy proszą o zapoznanie się z Regulaminem Nagrody (na stronie organizatora).

 

Ogłoszenie nazwiska laureatki / laureata Nagrody oraz jej wręczenie odbędzie się 11 października 2020 roku w Teatrze Ochoty.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 50 lat Teatru Ochoty_MKiDN (miniaturka)

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia