ENG
A A A
 styczeń 2021 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Konkurs na projekt artystyczny w ramach Festiwalu Przemiany 2021

Konkurs na projekt artystyczny w ramach Festiwalu Przemiany 2021

7 stycznia 2021

Konkurs

Austriackie Forum Kultury i Centrum Nauki Kopernik zapraszają artystów i artystki z Austrii i Polski do udziału w otwartym konkursie na projekt artystyczny. Zwycięskie prace z Austrii i z Polski zostaną zaprezentowane na XI Festiwalu Przemiany w październiku 2021 roku w Centrum Nauki Kopernik, a w Austriackim Forum Kultury odbędzie się publiczne spotkanie z twórcami prac. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną zaprezentowane na podstronie internetowej konkursu.

 

Organizatorzy poszukują projektów dotyczących strategii przezwyciężenia kryzysu klimatycznego i towarzyszących im szans na trwałe zmiany społeczno-kulturowe. Wydaje się, że dzisiaj zasadnicze drogi walki z kryzysem klimatycznym zostały już dobrze rozpoznane: Project Drawdown, jedno z najlepszych źródeł na bieżąco agregujących najskuteczniejsze pomysły na tę walkę, opisuje dziesiątki rozwiązań. Organizatorom zależy nam na tym, by przesunąć środek ciężkości dyskusji o zmianach klimatycznych z perspektywy kryzysu na perspektywę realnych rozwiązań. Skoro rozwiązania są jasne, pora więcej uwagi poświęcić temu, które z nich są zarówno najbardziej prawdopodobne, jak i najbardziej pożądane oraz jak skutecznie skłonić możliwie najwięcej osób do ich wdrażania. W każdej skali: od zmian w codziennym życiu każdego z nas, poprzez projekty dla społeczności lokalnych i miast, po decyzje gospodarcze i polityczne regulujące całe gałęzie przemysłu, zwłaszcza w związku z transformacją energetyczną i koniecznością jak najszybszego odejścia od paliw kopalnych.

 

Organizatorzy proponują dwie perspektywy, które mogą pomóc odnaleźć się w tych wytycznych i połączyć zagadnienia naukowo-techniczne i społeczno-kulturowe:

 

1. Protopia – pojęcie wprowadzone przez Kevina Kelly’ego, który zaproponował je jako sposób na uniknięcie ograniczającej wyobraźnię dychotomii dystopia – utopia. Cząstka „pro” odnosi się do procesu i progresu. To perspektywa stopniowych usprawnień, małych kroków, działań o mierzalnych rezultatach, niewielkich pozytywnych zmian, które kumulują się wraz z upływem czasu. Najlepiej byłoby nie niszczyć świata w ogóle, ale w ujęciu protopijnym zakładamy, żeby przynajmniej tworzyć więcej niż niszczymy, zawsze wychodzić na plus.

 

2. Solarpunk – nowy, zyskujący na popularności nurt w literaturze, sztuce, modzie i aktywizmie, który jest jedną z nielicznych pozytywnych, aspiracyjnych, pełnych nadziei wizji przyszłości w kontekście relacji cywilizacji i świata natury. Bez utopijnego myślenia życzeniowego – chodzi o konkretne wartości i poparte faktami powody do optymizmu. Solarpunk opisuje świat, w którym jesteśmy bardziej świadomi środowiskowych kosztów rozwoju cywilizacji. W tym ujęciu człowiek nie dominuje nad przyrodą, tylko cywilizacja i natura stanowią harmonijną całość, wzajemnie się wzmacniając: czynimy sobie ziemię przede wszystkim przyjazną, a nie poddaną.

 

***

 

Organizatorów interesują projekty eksplorujące pogranicze sztuki, designu, nauki i techniki w ramach szeroko pojętego nurtu art and science oraz sztuki nowych mediów, a więc realizacje z za kresu: bioartu, data artu, designu spekulatywnego, sztuki robotycznej czy responsive environments. Szukają projektów, które mogłyby wpisać się w te założenia, stając się nośnikami opisanych idei oraz pretekstami do pogłębionych dyskusji oraz pracy warsztatowej w ramach XI Festiwalu Przemiany.

 

 

Organizatorzy chcą, żeby projekty konkursowe:

 

1. Zakwestionowały dominujące dziś w zbiorowej wyobraźni poczucie bezsilności w walce z kryzysem klimatycznym, które rodzi narracje dystopijne, pełne katastroficznych prognoz.

2. Nadawały analityczno-strategicznej optyce rozwiązań kryzysu klimatycznego zrozumiały dla wszystkich kontekst humanistyczno-społeczny.

3. Stanowiły artystyczny pomost między naukowo-technicznymi faktami a emocjami – informacje łączyły z inspiracjami, perspektywę środowiskową ze społeczną.

4. Odnosiły się do zależności między wydajnością, estetyką i łatwością wdrażania nowych technologii (np. w kontekście estetycznego wymiaru transformacji energetycznej).

5. Promowały myślenie długoterminowe oraz budowały fundamenty pozytywnego myślenia o przyszłości.

6. Prezentowały rozwiązania kryzysu klimatycznego i towarzyszące im idee w sposób komunikatywny, zrozumiały dla szerszej publiczności.

7. Prezentowały projekty możliwe do przystosowania do ekspozycji w ramach przyznanego budżetu.

 

Artyści pochodzący z Austrii lub Polski albo mieszkający i pracujący w Austrii lub w Polsce proszeni są o przesłanie krótkich biogramów oraz opisów projektów (łącznie max. 2000 znaków ze spacjami), a także materiałów ilustracyjnych, wizualizacji, zdjęć, rysunków etc. (w tym max. dwie wiodące ilustracje używane jako wizytówki projektu – na stronie znajdą się one w formacie: szerokość max. 750px, wysokość max. 450px, należy uwzględnić te wymiary przy przygotowaniu plików) wraz z krótkim nagraniem wideo zawierającym prezentację pomysłu (max. 5 min.), jak również prezentację dotychczasowego dorobku artystycznego (portfolio, max. 5 stron).

 

Termin nadsyłania zgłoszeń to 1 marca 2021 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać na adresopen.call@kopernik.org.pl w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

 

Projekty mogą być zgłaszane przez grupy, w takim przypadku nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie.

Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego projektu.

 

Konkurs zakłada przyznanie 5000 euro na realizację zwycięskich prac (2 x 2500 euro, czyli po 2500 euro dla projektu z Austrii i z Polski) – kwota obejmuje koszt transportu z ew. ubezpieczeniem prac do i z Centrum Nauki Kopernik (na czas ekspozycji koszt ubezpieczenia ponosi CNK), jak również nagrodę dla jej twórców w wysokości 5000 euro (2 x 2500 EUR czyli po 2500 EUR dla twórców z Austrii i z Polski).

 

Zostanie przyznana druga nagroda w wysokości 2000 euro (2 x 1000 euro, czyli po 1000 euro dla projektu z Austrii i z Polski).

 

Zgłoszone projekty muszą być wiarygodne naukowo, nie mogą odnosić się do teorii powszechnie uznawanych za pseudonaukowe lub do działań nieetycznych (np. greenwashingu). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, by nie dopuścić do konkursu prac niespełniających tych warunków. Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez jury złożone z kuratorów Festiwalu Przemiany, AFK oraz zaproszonego niezależnego eksperta.

 

Wysłanie projektu na konkurs oznacza wyrażenie zgody na jego publikację (opis, ilustracje i/lub wideo) na stronie Austriackiego Forum Kultury, w newsletterze AFK oraz na profilach AFK na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a także na podstronie internetowej konkursu w obrębie witryny www.kopernik.org.pl wraz z możliwością jego ewentualnego użycia (w całości lub we fragmentach) na profilach Centrum Nauki Kopernik i Festiwalu Przemiany na Facebooku i Instagramie oraz w newsletterze zewnętrznym i wewnętrznym CNK w związku z działaniami komunikacyjnymi dotyczącymi XI Festiwalu Przemiany.

 

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia