ENG
A A A
 kwiecień 2021 
Copyright Pina Bausch Foundation, fot. Walter Vogel

Program stypendialny im. Piny Bausch dla tancerzy i choreografów – nabór na rok 2021

15 lutego 2021

Stypendia

„Nie chodzi o sztukę ani o czystą technikę. Chodzi o życie, a więc o poszukiwanie języka dla życia” – Pina Bausch

 

Credo Piny Bausch – „poszukiwanie języka dla życia” – przyświeca Fundacji Sztuki Nadrenii Północnej-Westfalii i Fundacji im. Piny Bausch, które starają się realizować je od 2016 roku, organizując program stypendialny dla tancerzy i choreografów.


Wpływ pandemii COVID-19 na tegoroczny format programu stypendialnego

           

Utrzymujące się ograniczenia dotyczące zgromadzeń publicznych i ruchu międzynarodowego to ogromne wyzwanie dla organizatorów programu stypendialnego im. Piny Bausch, gdyż jego filarami są wymiana międzynarodowa i bezpośredni kontakt między stypendystami i ich partnerami stypendialnymi. Z tego względu Fundacja Sztuki Nadrenii Północnej-Westfalii i Fundacja im. Piny Bausch postanowiły ogłosić nabór do programu cyfrowej wersji stypendium na rok 2021.

           

Nabór wniosków stypendialnych na projekty współpracy wirtualnej trwa od 15 lutego do 15 marca 2021 roku. Wnioski na realizację projektów opartych na bezpośrednim kontakcie między stypendystą i partnerami nie będą rozpatrywane, ponieważ organizatorzy nie są w stanie przewidzieć rozwoju pandemii i jej wpływu na międzynarodowe obostrzenia.

           

Cyfrowy format stypendium, dostosowany do aktualnych warunków pandemii, daje stypendystom możliwość sprawdzenia, czy i w jaki sposób wymiana i rozwój artystyczny mogą być realizowane w przestrzeni wirtualnej. Stypendyści będą mogli zanurzyć się w intensywnym procesie zaprojektowanej przez siebie wymiany artystycznej z wybranymi przez siebie partnerami.

 

Nabór 2021 – informacje ogólne:

 

W tym roku Program stypendialny im. Piny Bausch finansuje jedynie projekty oparte na współpracy online, takie jak:

- Współpraca z renomowanymi instytucjami zajmującymi się edukacją w zakresie tańca i choreografii;

- Nieodpłatna współpraca z zespołami lub choreografami;

- Pobieranie lekcji online z zakresu technik tańca z wybitnymi tancerzami i choreografami.

 

Cyfrowy format stypendium pozwoli stypendystom na wymianę i rozwój artystyczny w przestrzeni wirtualnej. Kandydaci powinni znaleźć partnera, z którym chcieliby współpracować (lub którego twórczością są zainteresowani). Partnerami mogą być renomowane zespoły, choreografowie i choreografki oraz instytucje i osoby reprezentujące instytucje edukacji tanecznej lub choreograficznej. Wnioski stypendialne należy przygotować razem z partnerem. Projekt stypendialny musi zakładać format cyfrowy, a jego kształt pozostawiony jest kreatywności obu stron. Każdy wnioskodawca musi sam skontaktować się ze swoim partnerem i potwierdzić współpracę na dany okres czasu poprzez list intencyjny.


Program stypendialny im. Piny Bausch nie jest funduszem projektowym, nie jest również przeznaczony do przygotowania nowych prac.


W tym roku czas trwania każdego stypendium zależy od indywidualnego projektu stypendialnego. Przyznanych zostanie 5 stypendiów, każde w wysokości 5 tys. euro. Ze względu na cyfrowy format programu, w 2021 roku program stypendialny nie obejmuje refundacji podróży.

 

Program stypendialny im. Piny Bausch promowany jest na arenie międzynarodowej i skierowany do tancerzy i choreografów, którzy powinni spełniać poniższe wymagania.

 

Wymagania w stosunku do tancerzy:

- dyplom studiów wyższych w zakresie tańca i/lub dwa lata doświadczenia w renomowanym zespole tańca.

 

Wymagania w stosunku do choreografów:

- stworzenie przynajmniej jednej własnej choreografii, która została wykonana publicznie w ciągu trzech ostatnich lat.


Dodatkowe informacje:

- do wzięcia udziału w programie wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację z innymi laureat(k)ami stypendium, prezentację projektu, udziału w działaniach promocyjnych, a także spraw organizacyjnych (kontakt mailowy, etc.);

- nie ma ograniczeń wiekowych.

 

Nabór zgłoszeń – informacje:
Nabór wniosków stypendialnych trwa od 15 lutego do 15 marca 2021 roku.

 

Zgłoszenia powinny zawierać:

- list motywacyjny w języku angielskim (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami),

- zwięzły opis rezydencji w instytucji partnerskiej w języku angielskim (maksymalnie 500 znaków ze spacjami),

- CV w języku angielskim w formie tabeli (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami),

- wskazanie daty rozpoczęcia i czasu trwania rezydencji,

- list intencyjny od partnera rezydencji (zespołu, osobowości ze świata tańca, renomowanej instytucji – w języku angielskim),

- materiał wideo (max. 5 min.)


Materiały wideo należy w bezpieczny sposób zamieścić online na portalu wideo. Linki do nagrań wideo wraz z ew. hasłami zabezpieczającymi należy zamieścić we wniosku stypendialnym. Ze względów technicznych nie zaleca się korzystania z serwisów YouTube i Dailymotion ani przesyłania nagrań WeTransferem – wnioski z niedziałającymi linkami do nagrań zostaną odrzucone.

 

Kontakt:

Miriam Rehling

Godziny konsultacji telefonicznych: wtorki godz. 10.00-12.00, czwartki godz. 14.00-16.00 (CET)

Tel. +49 202 261588-16

fellowship@pinabausch.org

 

W przypadku kontaktu przez e-mail, proszę sprawdzać folder spamu.

 

Jury

           

Wyboru stypendystów dokona międzynarodowe jury w składzie: Madhusree Dutta, Nora Chipaumire, Ruth Mackenzie. Decyzja jury ogłoszona zostanie po naradach, które zaplanowane są niedługo po zakończeniu naboru. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Dodatkowe informacje na temat jury (w języku angielskim).

 

Oficjalne otwarcie i zakończenie programu

 

Dotychczas wybrani uczestnicy programu brali udział w tygodniowym spotkaniu wprowadzającym w Wuppertalu, a po zakończeniu stypendium – w kolejnym roku –uczestnicy wracali do Wuppertalu, by zaprezentować rezultaty stypendium w indywidualnej formie i podsumować swoje doświadczenia.

 

W 2021 roku stypendium rozpocznie się w wirtualnej formie w drugiej połowie roku. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane wybranym osobom razem z informacją o przyznaniu stypendium.  

 

Więcej informacji (w języku angielskim): How to apply? | Pina Bausch Fellowship for Dance and Choreography

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia