ENG
A A A
 kwiecień 2021 
Na zdjęciu: Alejandro Karasik. Fot. Marion Borriss

HZT Berlin: Trwa nabór na studia magisterskie MA SODA (solo/dance/authorship)

24 lutego 2021

Edukacja

W lutym br. rozpoczął się nabór na studia magisterskie MA Soda (solo/dance/authorship) Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin. Zajęcia w nowym cyklu studiów rozpoczną się w semestrze letnim 2022.

 

MA SODA (solo/dance/authorship) to oparty na zajęciach praktycznych dwuletni, dzienny program studiów magisterskich, w ramach którego uczestnicy i uczestniczki zgłębiają praktyki cielesne, skupiając się na ich indywidualnych trajektoriach. Studenci i studentki MA SODA współtworzą żywe środowisko badawcze, otrzymując wsparcie w pracy koncepcyjnej i krytycznej oraz w rozwoju w zakresie praktyk podejmowanych w szerokim zakresie dyscyplin artystycznych. Struktura kursu stanowi wyzwanie dla praktyk dominujących w performansie studenckim, angażując słuchaczy i słuchaczki w dialog z innymi artyst(k)ami, myśliciel(k)ami i prakty(cz)kami sztuk performatywnych.

 

Jednym z podstawowych założeń studiów magisterskich MA SODA jest przekonanie o kluczowej wartości ciała w podejściu do praktyk badawczych, szczególnie w kontekście wielopłaszczyznowości współczesnego życia. Traktując ciało w równym stopniu jako świadka, dokument i aktanta, kurs zachęca do refleksji nad strategiami estetycznymi, stanowiącymi adekwatną odpowiedź na współczesną rzeczywistość. Tematy podejmowane w ramach programu MA SODA usytuowane są na przecięciu estetyki, polityki, etyki oraz krytycznej świadomości systemów produkcji wiedzy w relacji do ciała. Powiązania między tymi dziedzinami implikują konieczność konfrontacji z istniejącymi systemami geopolitycznej, ekonomicznej i symbolicznej hegemonii w sztuce.

 

Zajęcia realizowane w ramach programu MA SODA prowadzone są w języku angielskim. Studia przeznaczone są dla studentów i studentek ukierunkowanych na podejmowanie badań i praktyk artystycznych w konsekwentny i ustrukturyzowany sposób, z uwzględnieniem ich kontekstów. Słuchacze i słuchaczki programu MA SODA zyskują gruntowną i rygorystyczną wiedzę w zakresie twórczego i krytycznego pisania oraz kontekstualizacji swoich praktyk artystycznych, a także sposobów konceptualizacji, dokumentacji i prezentacji swojej pracy twórczej. Zajęcia prowadzone są przez szerokie grono międzynarodowych wykładowców i wykładowczyń oraz przedstawiciel(k)i berlińskiej sceny artystycznej.

 

Termin zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2021.

 

Więcej informacji o naborze na stronie HZT Berlin: www.hzt-berlin.de  

Kontakt: soda_support@hzt-berlin.de

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia