ENG
A A A
 kwiecień 2021 
Otwarcie 2020, Mélanie Gobet,, cykl 4 performansów streamowanych na żywo, kadr z www.cap-common-ground.ch

Berno: Hochschule der Künste Bern (HKB) – nabór na studia „Master of Arts in Contemporary Arts Practice” ze specjalizacją „Sztuki performatywne”

1 marca 2021

Edukacja

Hochschule der Künste Bern (HKB) ogłasza nabór na studia „Master of Arts in Contemporary Arts Practice (MA CAP)” (Współczesna praktyka sztuki). Są to multidyscyplinarne studia magisterskie dla artystów z obszaru sztuk pięknych, performatywnych, dźwiękowych oraz literatury i przekładu literackiego. Program MA CAP cieszy się międzynarodowym uznaniem dzięki wysokiemu poziomowi nauczania oraz zaangażowaniu w interdyscyplinarne badania w zakresie różnych dyscyplin artystycznych. Punktem wyjścia do studiów są indywidualne postawy i wybory studentów, które w połączeniu z interdyscyplinarnymi projektami i kursami sprzyjają wymianie doświadczeń ze studentami i nauczycielami z innych obszarów sztuki.

 

Celem studiów jest rozwijanie niezależnej postawy artystycznej w kontekście interakcji wynikających z pracy zespołowej i interdyscyplinarnej. Zajęcia pomagają  w krystalizacji indywidualnej praktyki artystycznej studentów poprzez bezpośrednie zaangażowanie w rozmaite strategie artystyczne. Dzięki znajomości współczesnych dyskursów w innych dziedzinach sztuki studenci zmieniają spojrzenie na własną pracę.

 

Uczestnicy i uczestniczki programu MA CAP mogą wybrać jedną bądź kilka różnych specjalizacji. Specjalizacja „Sztuki performatywne” poświęcona jest badaniom problematyki związanej z ciałem, przestrzenią i czasem. Performans rozumiany jako fizyczna obecność, działanie rzeczywiste lub konceptualne, występuje w różnych dziedzinach sztuki. Zajmuje się kwestiami związanymi z ciałem, przestrzenią i czasem. Ze względu na jego transdyscyplinarną historię, rozumiany jest jako zróżnicowana i otwarta dziedzina performatywności.

 

Performans uznawany jest za element wszystkich dziedzin sztuki zjednoczonych pod patronatem Contemporary Arts Practice. Jako forma aktywna i działanie fizyczne występuje w muzyce, sztukach pięknych i literaturze, pozostając w bliskim związku z tymi dziedzinami. Ponadto koncentracja na performatywności otwiera nowe formy reprezentacji, patrzenia, słuchania i uczestnictwa, które studenci będą badać zarówno w praktycznym działaniu, jak i w refleksji teoretycznej.

 

Słuchacze i słuchaczki programu mają dostęp do przestrzeni studyjnej i znakomicie wyposażonego zaplecza (laboratorium medialne, studio dźwiękowe, pomieszczenia do pracy audiowizualnej, mediateka, pracownia rzeźbiarska, umożliwiająca pracę w drewnie, metalu, materiałach syntetycznych, ceramice i materiałach tekstylnych).

 

Wykładowcy i wykładowczynie oraz artyści i artystki wizytujący MA CAP reprezentują rozmaite dziedziny sztuki. Prowadzą działalność artystyczną, performerską, literacką, kuratorską, muzyczną, kompozytorską, teoretyczną i krytyczną. Wspólnie z absolwent(k)ami programu współtworzą wpływową społeczność zawodową.

 

Nabór

Zgłoszenia do programu należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z formularza on-line:

 http://www.hkb.bfh.ch/en/studies/master/contemporary-arts-practice

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2021, ale zaleca się przesłać zgłoszenie jak najwcześniej.

 

Terminy ustnych egzaminów wstępnych: 15-29 kwietnia 2021

 

Data rozpoczęcia studiów: 20 września 2021

 

Więcej informacji na stronie: http://hkb-cap.ch/

 

Kontakt:

Hochschule der Künste Bern (HKB)

MA Contemporary Arts Practice

Schwabstrasse 10 CH-3018 Bern

 

  

Tel. +41 31 848 49 07

e-mail: cap@hkb.bfh.ch

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia