ENG
A A A
 kwiecień 2021 
Fot. materiały organizatorów studiów

Akademia Teatralna w Pradze (DAMU): „Reżyseria teatru współtworzonego i teatru przedmiotu” – nabór na studia magisterskie

8 marca 2021

Edukacja

Trwa nabór na dwuletnie studia magisterskie w Akademii Teatralnej w Pradze (DAMU), w języku angielskim, na kierunku Reżyseria teatru współtworzonego i teatru przedmiotu („MA Degree in Directing of Devised and Object Theatre”).

 

Prowadzone przez Akademię Teatralną w Pradze (DAMU) w języku angielskim dwuletnie studia magisterskie na kierunku Reżyseria teatru współtworzonego i teatru przedmiotu („MA Degree in Directing Devised and Object Theatre”) ukierunkowane są na poznanie procesu tworzenia przedstawienia teatralnego od podstaw i ekspresję wizualną. Studenci uczą się tworzyć spektakle teatralne, z dużym naciskiem na aspekty wizualne, przestrzenne, obiektowe i medialne (low tech), a także pracować w innych obszarach związanych ze sztukami scenicznymi, takimi jak instalacje scenograficzne, spektakle dźwiękowe oraz inne rodzaje przedstawień odznaczających się silnym akcentem na dramaturgię wizualną i przestrzenną.

 

Proces nauki opiera się na tworzeniu projektów tematycznych, konceptualnych i/lub dokumentalnych, które nie nawiązują do uprzednio napisanych sztuk, lecz powstają głównie w trakcie prób, często jako wynik wspólnej pracy całego zespołu.

 

Studenci poznają metody pracy konceptualnej z różnorodnymi autentycznymi, odkrytymi i stworzonymi materiałami, takimi jak poezja, fragmenty sztuk, piosenki, wydarzenia historyczne, historie osobiste, wyniki badań naukowych, wiedza powszechna, kultura pop itp. Zapoznają się z konceptualnym podejściem do badań i opracowania materiałów, tworząc konkretne struktury przedstawienia (w rozumieniu narracji, przestrzeni i relacji z publicznością) do konkretnych materiałów i proponując nowe sposoby postrzegania/doświadczania spektaklu przez publiczność. W rezultacie nabywają umiejętności umożliwiające samodzielną twórczość.

 

Studia ukierunkowane są na rozwój umiejętności reżyserskich, rozumianych w sposób szeroki jako praktyki mające potencjalne zastosowania w dziedzinach designu, twórczego pisania i performansu. Udział w programie przygotowuje studentów i studentki do pracy z różnymi formami teatralnymi, z pominięciem sztywnego podziału ról wewnątrz zespołu artystycznego. Absolwenci i absolwentki studiów uzyskają podstawy niezbędne dla podjęcia niezależnej twórczości artystycznej.

 

W ramach projektów semestralnych i końcowych, uczestnicy i urczestniczki programu podejmą współpracę z uznanymi prakty(cz)kami, działającymi w dziedzinach site- specific, teatru społecznego, teatru ruchu, teatru dokumentalnego, teatru lalkowego, teatru wizualnego, instalacji scenograficznej, itp. Otrzymają również możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z międzynarodowym środowiskiem sztuki, artystami i instytucjami, a także z czeskim artystami i zespołami.

Program oparty jest na zajęciach praktycznych, umożliwiających student(k)om budowanie doświadczenia w pracy twórczej z różnorodnymi elementami i na różnych etapach procesu artystycznego, od wyboru tematu, po pracę z koncepcją i strukturą dramaturgiczną, przetwarzanie materiału, struktury materialnej, dźwiękowej, wizualnej i przestrzennej, pracę dramaturgiczną z materiałem, tworzenie materiału podczas prób, działania performatywne i pracę z wykonawc(zyni)ami, pracę z lalkami i przedmiotami, czy pracę z publicznością.

 

W trakcie studiów uczestnicy i uczestniczki uzyskują szereg nowych umiejętności, związanych z reżyserowaniem spektakli teatralnych z elementami wizualnymi i przestrzennymi, tworzeniem spektakli w oparciu o szeroką paletę materiałów; pracą twórczą w oparciu o materiał autorski (w odróżnieniu od interpretacji materiałów istniejących), badaniem i opracowywaniem materiału, tworzeniem różnorodnych struktur dramaturgicznych i badaniem materiału artystycznego, pracą performatywną i współpracą z wykonawc(zyni)ami, a także projektowaniem scenografii.

 

Cieszący się międzynarodowym uznaniem Wydział Teatru Alternatywnego i Lalkowego (KALD) Akademii Teatralnej w Pradze powstał w 1952 roku. Od początku działalności skupia się na nowym podejściu do tworzenia teatru, łącząc znaną tradycję czeskiego teatru lalkowego z najnowszymi kierunkami w teatrze przedmiotu, mediach i sztukach wizualnych.

 

Dyrektorka kursu: MgA. Sodja Zupanc Lotker (sodja.zupanclotker@damu.cz) – dramaturżka pracująca w obszarach niezależnego teatru współtworzonego, tańca, mediów i projektów site-specific; dyrektorka artystyczna Praskiego Quadrenniale w latach 2008-2015.

 

Program kursu

  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2021

 

Kontakt: sodja.zupanclotker@damu.cz

  

Więcej informacji na temat programu, opłat i procesu rekrutacyjnego można uzyskać na stronie internetowej DAMU.

 

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia