ENG
A A A
 maj 2021 
Nabór do Kem Szkoły. Program „Jak dotykać ruchu?”

Nabór do Kem Szkoły. Program „Jak dotykać ruchu?”

12 kwietnia 2021

Edukacja

Queerowo-feministyczny kolektyw Kem do 3 maja przyjmuje zgłoszenia do Kem szkoły – nowego programu wspólnego uczenia się, realizowanego w Warszawie. Hasło programu to:  

 

Jak dotykać ruchu? Choreografie społeczne, performans i queerowe feminizmy jako praktyki tworzenia światów.  

 

Tegoroczny sześciotygodniowy program sprzyjać ma rozwijaniu indywidualnych i kolektywnych praktyk artystycznych uczestniczek_ków poprzez eksperymenty i namysł nad choreografią społeczną, performansem oraz metodami działań queerowo-feministycznych.

 

Program

Pojęcie „choreografia” rozumiemy tutaj nie tylko jako praktykę taneczną, ale jako praktykę wykorzystującą ruch, będący środkiem wyrazu dla rozmaitych społecznych relacji i splotów intymności, materialności ciał, zmysłowości, polityki/ władzy, środowiska. Choreografia jest też świadomym traktowaniem ruchu jako wyrazu systemów rasy, klasy, płci, seksualności, i norm sprawności. Chcemy, aby Kem Szkoła, korzystając z narzędzi choreograficznych, stała się przestrzenią do wypróbowywania metod politycznie świadomej czujności, nienormatywnych gramatyk ciała, percepcji i współodpowiedzialności.

 

Kem Szkoła ma na celu badanie i uwzględnianie skutków historii przemocy wobec ciał uznawanych za inne, a także tych form przyjemności, radości i relacyjności, które zrodziły się z oporu wobec tej przemocy. 

 

Kem Szkoła zapewni przestrzeń do wspólnych badań i pracy oraz program warsztatów, seminariów, i spotkań realizowanych w różnych formatach. Celem zajęć będzie umożliwienie uczestniczkom i uczestnikom rozwijania własnych i kolektywnych praktyk we wspierającym, transdyscyplinarnym środowisku. Osoby uczestniczące w programie będą zapraszane do angażowania się w rozwijanie metod kolektywnej, krytycznej i ucieleśnionej produkcji wiedzy.

 

W czasie trwania programu Jak dotykać ruchu? będziemy zadawać pytania między innymi o to, w jaki sposób ucieleśniać opór poprzez ruch? Co uważamy za ciało i które ciała mają znaczenie? Co rozumiemy przez praktyki tworzenia światów i jakiego rodzaju światów pragniemy? Jak możemy tworzyć nowe i mobilizować stare rodzaje wiedzy międzypokoleniowej? Jakie formy wspólnoty pozwalają nam organizować praktyki dotyku, uwagi i wielozmysłowego postrzegania? Z jakich archiwów możemy czerpać alternatywne genealogie i formy nazywania?

 

Wśród zaproszonych artystek_ów, choreografek_ów i myślicielek_li, które poprowadzą warsztaty i prelekcje w ramach programu, są m.in. Alex Baczyński-Jenkins, Ligia Lewis, Ewa Majewska, Ania Nowak, Natalia Sielewicz i Will Rawls.

 

Dostępność

Przestrzenie, w których będzie odbywać się Kem Szkoła nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Organizatorzy nie są w stanie zapewnić tłumaczenia na PJM w czasie warsztatów.


Dla kogo

Choreografki i choreografowie,

Artystki, artyści,

Performerki, performerzy

Twórczynie filmowe i twórcy filmowi

Pisarki i pisarze,

Producentki, producenci kultury,

Tancerki, tancerze

Aktywistki, aktywiści

– mieszkające i pracujące w Polsce.

 

Udział w programie Kem Szkoła jest bezpłatny. Uczestnicy sami pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz ewentualnego przyjazdu do Warszawy.

 

Grupa: 8-10 osób mieszkających i działających w Polsce
Termin: 23 sierpnia-3 października 2021
Miejsce: Warszawa. Szkoła nie ma swojej siedziby. Program realizowany będzie w przestrzeniach instytucji partnerskich, między innymi Jasna 10 Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej.  

Język: polski i angielski

 

Rekrutacja jest dwuetapowa. 

 

Deadline naboru: 3 maja 2021 roku

Zgłoszenia: Należy wypełnić formularz na stronie www.kemwarsaw.com 

Pytania: julia@kemwarsaw.com

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia