ENG
A A A
 czerwiec 2021 
Warszawa/UMFC: Nabór na konferencję „Edukacja w sztuce tańca-kompetencje nauczyciela, metody pracy, problematyka”

Warszawa/UMFC: Nabór na konferencję „Edukacja w sztuce tańca-kompetencje nauczyciela, metody pracy, problematyka”

6 maja 2021

Konferencja

To druga konferencja dotycząca edukacji w sztuce tańca. Pierwsza - Wczesnoszkolny etap nauczania tańca, jako podstawa kształcenia tancerzy odbyła się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w maju 2018 roku. Wydarzenie ma charakter cykliczny, kolejne planowane jest w 2022 roku.

 

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Adresowana jest do: tancerzy, choreografów, studentów, pedagogów i innych specjalistów, którzy zarówno w swojej działalności jak i badaniach stykają się z problematyką związaną z edukacją w sztuce tańca zarówno w sposób praktyczny jak i teoretyczny. Organizator przewiduje publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej pt. Edukacja w sztuce tańca.

 

Forma uczestnictwa:

 

a) uczestnik czynny:

- uczestniczy w konferencji jako autor lub współautor wystąpienia (artykułu) uzyskuje możliwość publikacji przygotowanego na podstawie wystąpienia (artykułu) w pokonferencyjnej monografii wieloautorskiej pt. Edukacja w sztuce tańca (po otrzymaniu pozytywnych recenzji);

- otrzymuje zaświadczenie udziału w konferencji z wyszczególnieniem tytułu wystąpienia (artykułu).

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 31 maja 2021 roku na adres: taniec@chopin.edu.pl w formacie edytowalnym zawierającym według schematu:

Imię i nazwisko, formę uczestnictwa, tytuł referatu, notę biograficzną (max. 80 słów), aktualną afiliację, tytuł naukowy, numer telefonu i adres e-mail. 

 

Termin przesyłania abstraktów upływa w dniu 31 października 2021 roku.

Zawartość: tekst o objętości między 0,7 a 1,5 arkusza, streszczenie, słowa kluczowe i bibliografia na końcu tekstu, całość według norm wydawniczych.

 

b) uczestnik bierny:

- uczestniczy w konferencji, ale nie jest autorem lub współautorem wystąpienia;

- ma możliwość zadawania pytań i dyskutowania podczas konferencji;

- otrzymuje zaświadczenie udziału w konferencji.

Zgłoszenie należy przesłać w formacie edytowalnym zawierającym według schematu: Imię i nazwisko, forma uczestnictwa, aktualna afiliacja, numer telefonu i adres e-mail do dnia 31 maja 2021 roku na adres: taniec@chopin.edu.pl.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia