ENG
A A A
 lipiec 2021 
Fot. © VOJD 2021

Norymberga/ASP: Nabór na nowy kierunek studiów magisterskich „Live Art Forms”

8 czerwca 2021

Akademia Sztuk Pięknych w Norymberdze ogłasza nabór na nowy kierunek studiów magisterskich w zakresie praktyk performatywnych Live Art Forms. Pierwsze zajęcia w ramach programu odbędą się w październiku 2021 roku. Do udziału w rekrutacji organizatorzy zachęcają wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem zakresu swoich praktyk performatywnych i estetycznych na przecięciu różnych dyscyplin artystycznych i medialnych: nawigacji w wielowymiarowej przestrzeni  platform cyfrowych i technologicznych, usieciowionych ciałach oraz sfragmentaryzowanych lecz wzajemnie powiązanych publiczności w różnych częściach świata.

 

Autorami i gospodarzami programu są JP Raether, Kerstin Stakemeier oraz międzynarodowe grono wykładowców i mentorów  gościnnych, m.in. Alex Baczynski-Jenkins, Melanie Bonajo, Va-Bene Elikem Fiatsi, Dorothée Munyaneza, Doireann O’Malley, Omsk Social Club, Jenna Sutela, The Agency / Yana Thönnes i Jelena Viskovic.

 

Strukturę programu tworzą trzy osie – Techne, Soma i Geos. Techne skupia się na wykorzystaniu współczesnych technologii i mediów, wspomagających i zapośredniczających praktyki performatywne. Oś ta sytuuje pracę artystów i artystek w niejednorodnej i wirtualnej rzeczywistości oraz otoczeniu tworzonym przez szereg urządzeń i platform cyfrowych. Zajęcia prowadzone w ramach osi

 

Techne kontekstualizują działania studentów i studentek za pomocą tekstów teoretycznych i artystycznych, praktyki pisarskiej oraz zapisów i kodów tworzonych w językach ludzi i maszyn.

 

Soma umiejscawia ciało postrzegane w sposób systemowy w centrum działań artystycznych, pomagając studentom i studentkom w rozwijaniu praktyk dramaturgicznych, ruchowych i cielesnych, a także tworzeniu choreografii, wcielaniu koncepcji i włączaniu ich w struktury metaboliczne na poziomie wspólnotowym, infrastrukturalnym i planetarnym.

 

Geos umożliwia studentom i studentkom stworzenie wielowątkowej mapy praktyk artystycznych, rozumianej jako narzędzie pomagające w nawigacji pomiędzy naniesionymi na nią ścieżkami i różnymi podejściami do problemu upublicznienia.  Ścieżki te tworzą sekwencję pozycji rozsianych pomiędzy dyscyplinami, mediami i gatunkami, powstającą w toku negocjacji złożonej i rozrastającej się przestrzeni wektorowej współczesnych praktyk estetycznych.

 

Jako program typu low-residency, Live Art Forms przeznaczony jest w szczególności dla osób niemieszkających w Niemczech. Unikalna struktura programu przewiduje miesięczne okresy nauki stacjonarnej w każdym z czterech trymestrów (jesień, zima, wiosna, lato), podczas których wymagana jest obecność na kampusie Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze. W pozostałych okres przewidziana jest praca indywidualna poza kampusem pod zdalną opieką wykładowców i wykładowczyń.

Zajęcia prowadzone w ramach programu odbywają się w języku angielskim. Znajomość niemieckiego nie jest niezbędnym wymogiem przyjęcia na studia.

 

Więcej informacji o procesie rekrutacji oraz wymaganiach rekrutacyjnych można znaleźć na stronie www.liveartforms.info.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca

 

Kontakt:
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg

Bingstr. 60, 90480 Nürnberg

Tel.: +49 911 9404 0

Adres e-mail: info@adbk-nuernberg.de

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia