ENG
A A A
 lipiec 2021 
Fot. Anna Siggelkow

Estonia: Trwa nabór do programu rezydencyjnego FO.R.E.ST (Forum for Radical Ecology Studies)

22 lipca 2021

Rezydencja artystyczna

Forum Radykalnych Studiów Ekologicznych FO.R.E.ST ogłasza nabór do konspiracyjnego programu rezydencyjnego MASSIA Residency, który odbędzie się w dniach 25 września – 6 listopada 2021 roku w miejscowości Massiaru (Estonia). Termin nadsyłania wniosków to 5 września.

 

Od organizatorów

FO.R.E.ST to eksperymentalny projekt na rzecz edukacji społecznościowej poza kompleksem edukacyjno-przemysłowym, opartej na współdziałaniu z podmiotami poza-ludzkimi.

FO.R.E.ST oparty jest na perspektywie ekologicznej, w której „świat naturalny” czy „środowisko” są nierozłącznie związane z domeną społeczną i jej strukturami geopolitycznymi, naukowymi, technologicznymi, ekonomicznymi, prawnymi, kulturowymi, etc. Punktem wyjścia jest przekonanie o polityczności natury i naturalności polityki.

FO.R.E.ST dąży do poszerzenia praktyk aktywistycznych poprzez uznanie sprawczości każdego z nas i wezwanie do udziału w transformacji za pomocą wszelkich form partycypacji w świecie, opartych na procesualnych przekształceniach, przemyśleniach i rekonfiguracjach.

 

Rezydencja pozbawiona jest wykładów oraz podziału na studentów i studentki oraz wykładowców i wykładowczynie. Badania i praktyki podejmowane są przez osoby uczestniczące – Konspiratorów i Konspiratorki – pracujące, uczące się i mieszkające wspólnie przez okres 6 tygodni. Sieć programu tworzą również Współkonspiratorzy i Współspiskowczynie: praktycy i praktyczki, teoretycy i teoretyczki oraz aktywiści i aktywistki, współpracujący z Rezydent(k)ami podczas pobytu w Massiaru. Ich zadaniem jest zachęcanie Rezydentów i Rezydentek do pogłębionej refleksji i eksperymentów. Myślą przewodnią rezydencji jest wspólna produkcja wiedzy oraz oparte na niej przemiany i od-uczanie (bezrefleksyjnego podążania za kanonem, transmisji faktów i wiedzy eksperckiej).

 

U podstaw FO.R.E.ST leży pragnienie radykalnej zmiany w podejściu do procesów transformacji społecznej, z uwzględnieniem poza-ludzkich kontekstów społecznych. Radykalna zmiana niemożliwa jest bez refleksji nad sednem problemu, ujawniającej sposoby poznania i budowania relacji oparte na alienacji, dominacji i eksploatacji, których jedynym wynikiem jest re/produkcja zniszczonej planety.

 

Wspólnota tworzona przez uczestników i uczestniczki rezydencji, wpisana w i prowadząca interakcję z żywym otoczeniem, umożliwia powstanie specyficznego typu ekologii, w którym spotykają się różne rejestry re/produkcji: społeczny, środowiskowy, domowy, pedagogiczny i „zawodowy”. FO.R.E.ST dostarcza tym samym bogatego kontekstu dla praktyk kwestionujących i rekonfigurujących poznanie, ucieleśnianie wiedzy, partycypację w świecie, wraz z re/produkowaną przez nas na co dzień rzeczywistością.

 

Badania prowadzone będą w centrum artystycznym, aktywistycznym i rezydencyjnym MASSIA, usytuowanym na terenie byłej szkoły podstawowej w estońskiej wsi Massiaru, niedaleko od granicy z Łotwą i wybrzeża Morza Bałtyckiego, w otoczeniu lasów, pól, rezerwatów przyrody, torfowisk i nadmorskich mokradeł. Otoczenie ma w zamyśle spowijać i oddziaływać na rezydentów i rezydentki. Obserwacja i zbieranie grzybów może skłaniać do refleksji nad uwikłaniem nauki w kolonializm, rasizm i heteropatriarchat; analiza ekoofeministyczna prowadzona jest równolegle z uprawą warzyw i pracami ogrodowymi; nowy materializm przenika się z dbaniem o glebę; spacery po bagnistym terenie wspomagają refleksję nad praktykami politycznymi na poziomie językowym, a poznawanie ziół – dociekania epistemologiczne. Klasa otwiera się na las, rozlewisko, plażę, atmosferę, etc. FO.R.E.ST opowiada się za podejściem antydyscyplinarnym i zaciera różnice pomiędzy kategoriami badań naukowych, praktycznych i spekulatywnych.

 

Więcej informacji o programie rezydencyjnym FO.R.E.ST MASSIA można znaleźć pod adresem: www.forest-forest.org.

 

Adresaci i adresatki programu

Program adresowany jest do osób zainteresowanych poszerzaniem krytycznego rozumienia ekologii oraz walki społeczno-środowiskowej, kultywowaniem długoterminowych, społecznościowych praktyk edukacyjnych oraz współtworzeniem narzędzi transformacji społecznej.

 

Jesienna edycja programu przeznaczona jest dla ok. 10-12 Konspiratorów i Konspiratorek, wyłonionych w toku prowadzonego naboru. Organizatorzy zakwalifikowali już do udziału w programie pierwsze 5 osób, których sylwetki przedstawiamy poniżej.

 

Miejsce

MASSIA, Massiaru, Estonia (www.massia.ee)

 

Terminy

1. sezon: 25 września – 6 listopada 2021 (6 tygodni)

2. sezon: 5 marca – 16 kwietnia 2022 (6  tygodni)

3. sezon: 4 czerwca – 16 lipca 2022 (6 tygodni)

4. sezon: 24 września – 5 listopada 2022 (6 tygodni)

 

Koszt

750 euro (125 euro tygodniowo), w tym zakwaterowanie i honoraria Współkonspiratorów, bez wyżywienia (dodatkowe 30 euro tygodniowo)

 

Język roboczy: angielski

 

Jak aplikować?

Osoby zainteresowane udziałem w rezydencji proszone są o kontakt mailowy (info@forest-forest.org). Wiadomość powinna zawierać informacje o kandydacie/kandydatce, krótką wypowiedź na temat potencjalnej współpracy z Współkonspirator(k)ami oraz opis tego, co kandydat(ka) planuje wnieść do procesu edukacyjnego podczas rezydencji. Organizatorzy przeprowadzą z kandydat(k)ami rozmowy wstępne na platformach online, w trakcie których omówiony zostanie szerszy kontekst rezydencji.

 

Termin nadsyłania wniosków: 5 września 

 

Wspołkonspiratorzy i Współkonspiratorki w swzonie jesiennym 2021:

 

Arjuna Neuman – artysta multimedialny działajacy w Berlinie i Londynie. Pracuje z formą eseistyczną jako gatunkiem z natury zorientowanym na przyszłość i eksperymentalnym, płynnie poruszającym się pomiędzy tym, co cielesne, haptyczne i afektywne, a także geopolityczne, planetarne i kosmologiczne. W swoich ostatnich pracach podejmował refleksję nad relacjami bytów ziemskich, wywodząc przemoc ufundowaną na pewności z zachodnioeuropejskich koncepcji wiedzy i czasu linearnego oraz kwestionując koncepcję człowieka uniwersalnego wraz z towarzyszącym jej programem etycznym.

We wrześniowej odsłonie rezydencji MASSIA Arjuna Neuman zaprosi Rezydentów i Rezydentki do wykorzystywania składanek muzycznych w badaniach nad nieświadomością ekologiczną w muzyce odnalezionej (found music) i nagraniach dźwiękowych. Taktyki remiksu, selekcji, cięcia i montażu pozwalają traktować dźwięki podobnie do historii, kultury, epistemologii i ontologii. Używając „światotwórstwa za pomocą składanek” Neuman zachęca do uczenia się myślenia/spekulacji dźwiękowej oraz uznania potencjału składanek jako nośnika treści wywrotowych i krytycznych, udostępnianego niespodziewanym widowniom.

 

Kadri Tüür – badaczka i wykładowczyni Uniwersytetu w Tallinnie oraz Akademii Kultury Uniwersytetu Tartu Viljandi, redaktorka czasopisma Studia Vernacula. Organizatorka konferencji BALTEHUMS (Baltic Conference on the Environmental Humanities and Social Sciences), która odbędzie się w listopadzie 2021 r. w formule hybrydowej (możliwy udział online). Prowadzi badania nad estońskim ekologizmem, technologiami tradycyjnymi, zoosemiotyką, ekosemiotyką oraz reprezentacjami natury.

Jako Współkonspiratorka programu rezydencyjnego MASSIA, Kadri Tüür oferuje wspólne badania nad polami i warstwami relacji znaczeniowych oraz sensotwórczych w poza-ludzkich wspólnotach znaczeniotwórczych, prowadzone w sprzyjającym otoczeniu ośrodka FO.R.E.ST (lasy, bagna, kurnik sąsiadów, ogród, etc.). Badania mają na celu zachęcenie uczestników i uczestniczek rezydencji do refleksji nad sposobami tworzenia znaczeń i wzajemnego zrozumienia, przekraczającego granice poszczególnych gatunków, a także do pracy nad większą wrażliwością wobec nie-ludzkich sąsiadów  (ptaków, roślin, dżdżownic, etc.).

 

Katrina Burch Joosten – matka, artystka, muzyczka i archeolożka/antropolożka. Obecnie pracuje z dźwiękiem, gliną i immersyjną technologią VR, którą stosuje w analizie naukowej i ekspresji artystycznej. Jako poetka synestetyczna gromadzi dźwięki, pieśni, rytmy i słowa, układając je w abstrakcyjne warstwy muzyczne. Z gliny wyrabia przedmioty gospodarstwa domowego, wykorzystywane w doświadczeniach rytualnych i metafizycznych. Jako antropolożka działająca na rzecz sprawiedliwości ekologicznej pracuje obecnie nad pracą doktorską na McGill University, której rezultatem będzie film dokumentalny poświęcony etyce kosmologicznej na przykładzie technologii zrównoważonych stosowanych w ekwadorskiej części Amazonii. Badania prowadzone w ramach studiów doktoranckich oparte będą na dokumentacji znalezisk archeologicznych z okresu prehistorycznego ogrodnictwa leśnego w epoce przejściowej między plejstocenem a holocenem. W toku prowadzonych badań terenowych planuje porównanie ze sobą sensorycznych etnografii miejsca, z uwzględnieniem badań nad bioróżnorodnością genetyczną, prawem zwyczajowym oraz rdzenną historią mówioną i praktykami prowadzonymi w kontekście trwającego ekocydu oraz ludobójstwa rdzennych społeczności i istot odczuwających w Ameryce Południowej.

W ramach wspólnej pracy z Katriną Burch Joosten, Rezydentki i Rezydenci zastanowią się, w jaki sposób tworzyć i zmieniać etnografię, w tym etnografię zmysłową i fikcję etnograficzną. Praca będzie prowadzona w środowisku leśnym, otaczającym centrum rezydencyjne MASSIA, na podstawie codziennych, pogłębionych analiz działań brytyjskiej dziennikarki śledczej Catherine Caufield, opisanych w książce In the Rainforest (1991). Prowadzone przez Caufield badania w zakresie skomplikowanych współzależności istot odczuwających, żyjących w lasach deszczowych, niemożliwości pełnego sklasyfikowania wszystkich gatunków flory i fauny, wreszcie przybliżonych szacunków dotyczących wylesiania i globalnych efektów erozji, zachęcają do złożonej refleksji na temat tego, w jaki sposób możemy równolegle dokumentować poszczególne aspekty danego kontekstu (spotkania, miejsca, ekosystemu), uwzględniając działania podmiotów przemysłowych (i ich rezultaty), ekologizmu, wiedzy rdzennej, praktyk tubylczych (w tym w zakresie medycyny i systemów wartości) oraz złożone współzależności międzygatunkowe. Wspólnie pomyślimy o tym, co domyka ekosystem, co decyduje o nim jako miejscu oraz jak traktować granice nieznanych kontekstów (spotkania, miejsca, ekosystemu). Podczas dyskusji grupowych przeanalizujemy liczne przykłady wiedzy tradycyjnej na przykładzie znanych manuskryptów etnograficznych z regionu Amazonii, zastanawiając się, na ile wiedza rdzenna – odpowiednio rozpowszechniana  i chroniona – może wspomagać wspólny cel polityczny, tj. komunikację ponad i pomiędzy odmiennymi sposobami postrzegania i poznania, ponad politycznymi podziałami i dogmatami industrializmu i indywidualizmu. Ponadto poddamy analizie różnorakie definicje „miejsca” w kontekście pojęcia „życia”. Poprzez eksperymenty w zakresie dokumentacji, łączące w sobie osobiste narzędzia artystyczne (estetyczne, technologiczne, dyskursywne, etc.), podejmiemy współpracę mającą na celu wytyczenie dyskretnych ścieżek życia leśnego, z którymi spotykamy się na co dzień; omówimy również znaczenie umiejętności słuchania i spowolnienia jako ważnego aspektu dokumentacji etnograficznej. Dodatkowo przewidziano możliwość zaangażowania się w proste praktyki zbierackie (zbieranie owoców leśny, opału, gromadzenie nasion na zimę). Na ostatnim etapie przeanalizujemy etykę naszej współpracy (uwzględniając odmienne pochodzenie społeczne poszczególnych Rezydentów i Rezydentek), ukierunkowaną na wspólną twórczość oraz świadomą naszego (często nieuświadomionego) statusu jako osób nie-rdzennych, potomków i potomkiń osadników/kolonizatorów i (najprawdopodobniej) beneficjentów i beneficjentek przemocowych praktych podmiotów industrialnych i komercyjnych, co z kolei skłoni nas do przyjęcia bardziej odpowiedzialnej i transparentnej postawy poznawczej, skorelowanej z poszerzającym się stanem naszej wiedzy i wynikami prowadzonych eksperymentów.

 

Juss Heinsalu – artysta żyjący pracujący w Estonii i Kanadzie. W swoich badaniach analizuje ucieleśnienia życia w glinie, łącząc narzędzia naukowe z wiedzą mitologiczną i etnograficzną. Jego głównymi obiektami badawczymi są ziemia, materialność „gliny” oraz różnice mikro- i makropercepcyjne. W analizach sensotwórczości materii mineralnej stosuje glinę, elementy ceramiczne, aparaty optyczne i twórcze połączenia surowców, tworząc spekulatywne otoczenie do prezentacji alternatywnych form życia opartych na glinie.

 

Podczas pracy z Jussem Heinsalu w ramach rezydencji MASSIA, Uczestnicy i Uczestniczki przyjrzą się bliżej ziemi pod swoimi stopami oraz zastanowią się nad możliwością pogłębionego zrozumienia i więzi ze światem minerałów. Podczas wizyty w Särghaua Earth Science Centre, Konspiratorzy i Konspiratorki będą mogli podjąć szereg prac terenowych oraz przeprowadzić liczne eksperymenty praktyczne. Celem – realizowanym poprzez pytania otwarte oraz narzędzia spekulatywne – jest zbadanie narracji i perspektywy wobec przynależności, a także źródeł i następstwa życia: jakiego typu wiedza osadzona jest w ziemi? Gdzie nauka spotyka się z mitologią? Czy skały żyją? W jaki sposób oglądać/dotykać geologię? Czy surowce są nośnikami pamięci? Jakiego typu języki i wzorce odkrywa przed nami gleba, błoto czy glina? Co się dzieje, kiedy poddane zostaną działaniu światła? Czy któregoś dnia zamienimy się w glinę?

 

Kobe Matthys – praktyk ogrodnictwa, artysta, aktywista i badacz współpracujący z kolektywami w Brukseli (m.in. Zenne Garden, Agency, State of the Arts, Apass). Od lat zaangażowany w kształtowanie wspólnot wiedzy i praktyk oraz badania nad ideą permakultury jako praktyką i punktem widzenia, wyłaniającym się z ruchów robotniczych w Belgii w kontrze do destruktywnego rolnictwa przemysłowego i jego konsekwencji dla ogółu populacji.

W ramach pracy z Kobe’m Matthysem, Rezydenci i Rezydentki podejmą wspólne działania w środowisku ogrodu, poznając i omawiając praktyki permakultury, również pod kątem krytycznej refleksji nad zjawiskiem zawłaszczania wiedzy związanej z danym miejscem, a także zastanowią się nad politycznością wielu zagadnień związanych z ogrodnictwem i praktykami rolniczymi (ekocyd, biopiractwo, etc.).

 

Pierwszy sezon rezydencji FO.R.E.ST w Massiaru przypada na okres odżywiania gleby, gromadzenia nasion oraz ostatnich zbiorów w roku, poprzedzających przygotowanie ogrodu na ciemną i chłodną zimę. Ostatni tydzień sześciotygodniowej pobytu Konspiratorów i Konspiratorek w centrum rezydencyjnym MASSIA pokrywa się z tygodniem tematycznym „Putting the Garden to Sleep” (Usypianie ogrodu), podczas którego podmioty współpracujące z MASSIA biorą udział w kolektywnych pracach ogrodowych, wspólnych posiłkach przygotowanych z zebranych plonów oraz obserwacji zmieniających się pór roku. Wszystkie osoby biorące udział w naborze mogą wziąć udział w tygodniu tematycznym organizowanym w siedzibie FO.R.E.ST w Massiaru oraz zapoznać się z rezultatami działań konspiracyjnych prowadzonych w trakcie rezydencji.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia