ENG
A A A
 maj 2020 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
fot. Paweł Wyszomirski, Solo Dance Contest 2019

Gdańsk/Klub ŻAK: Międzynarodowy Konkurs „Solo Dance Contest 2020”

13 maja 2020

Konkurs

Do 14 czerwca Klub ŻAK w Gdańsku przedłuża termin zgłoszeń do Międzynarodowego Konkursu Solo Dance Contest 2020 na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet). Międzynarodowy Konkurs Solo Dance Contest 2020 odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca. Skierowany jest do artystów tancerzy i ma na celu wspieranie oraz promocję tańca współczesnego. Mogą w nim uczestniczyć tancerze tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet) o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze.

 

Do konkursu można zgłaszać prace solowe, których premiera odbyła się w terminie między 1 stycznia 2018 a 30 maja 2020 roku lub specjalnie przygotowane na konkurs (premiera w ramach konkursu). Sola nie powinny być krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut. Zgłosić można maksymalnie dwie prace.

 

Zgłoszone prace będą oceniane przez pięcioosobowe międzynarodowe jury, które dokona preselekcji, a następnie będzie oceniać w konkursie głównym. Do finału zostanie wybranych maksymalnie 6 tancerzy. Do jury Klub Żak zaprosił osobistości artystyczne, kuratorów festiwali tanecznych oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego. Skład jury zostanie przedstawiony na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl. Jury będzie oceniać tancerzy i prace za walory artystyczne, za poziom techniki tanecznej, oryginalność, świadomość przestrzeni scenicznej i za dramaturgię choreografii.

 

W konkursie przewidziano 3 nagrody:

I nagroda – 3 tys. euro,

II nagroda – 2 tys. euro,

III nagroda – 1 tys. euro.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 czerwca 2020 roku (szczegóły w regulaminie konkursu na stronie www.gdanskifestiwaltanca.pl – uwaga: liczy się data wpływu zgłoszenia do Klubu Żak).

 

W związku ze stanem epidemii Konkurs Solo Dance Contest 2020, który odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca, został przesunięty na drugą połowę roku. Planowany nowy termin to 24-28 sierpnia 2020 roku.

 

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i plan oświetlenia scenicznego znajdują się na stronie www.gdanskifestiwaltanca.plOrganizatorzy zapowiadają dostosowanie regulaminu do nowych warunków zaistniałych w związku z pandemią. Wszelkie zapytania w języku polskim lub angielskim dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia