ENG
A A A
 luty 2021 
Białystok: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki – casting na stanowisko „artysta baletu”

Białystok: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki – casting na stanowisko „artysta baletu”

2 lutego 2021

Nabór do zespołu

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku ogłasza casting na stanowisko artysta baletu(planowane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  ¾ etatu).  Od kandydatów wymagane są umiejętności w zakresie technik tańca klasycznego, jazzowego, współczesnego oraz partnerowania; doświadczenie sceniczne oraz umiejętność pracy zespołowej. Wymagany wiek: od 20 do 38 lat.

 

Tancerze spełniający powyższe wymagania proszeni są o przesłanie CV zawierającego imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz aktualne zdjęcie portretowe do 24 lutego 2021 roku na adres poczty elektronicznej: przesluchania@oifp.eu, listem na adres siedziby instytucji lub osobiście w Dziale Organizacji Pracy Artystycznej (OiFP, ul. Odeska 1, pok. 303).

 

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie kandydata:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie aplikacyjnej, przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15 – 406 Białystok, ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę oraz wyrażam zgodę na rejestrację obrazu i dźwięku mojej prezentacji przez ww. podmiot podczas przesłuchań”.

 

Brak złożenia przez kandydata powyższego oświadczenia skutkować będzie pominięciem przez Operę takiego zgłoszenia w przedmiotowym procesie rekrutacji.

 

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku:

- zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

- wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,

-  informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

 

Termin castingu: 1 marca godz.10.00

Miejsce: sala baletowa OiFP

Przebieg castingu:

 

- rozgrzewka, lekcja tańca klasycznego

- prezentacja solo – wykonanie przygotowanej  wariacji współczesnej oraz wariacji klasycznej, nie dłuższej niż 3 minuty każda (muzyka do układów w formacie CD lub z pendrive’a).

 

Organizatorzy informują o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

 

Szczegółowe informacje na temat castingu: www.oifp.eu/ogloszenia-przesluchania/nabor-do-zespolu-baletowego-oifp/

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia