ENG
A A A
 lipiec 2021 
O Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca

O Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Powstanie Instytutu poprzedziły konsultacje środowiskowe oraz trzymiesięczny okres przygotowywania strategii rozwoju w ramach dialogu społecznego z polskimi organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie muzyki i tańca. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

IMiT zajmuje się analizowaniem funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, działa na rzecz poprawy jakości edukacji , wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje nowe programy. Instytut uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi, organizuje warsztaty i szkolenia oraz zleca badania naukowe.

W ciągu pierwszego roku funkcjonowania działalność Instytutu priorytetowo skoncentruje się na budowie dwóch portali tematycznych (muzycznego i tanecznego) oraz przygotowaniu raportu o stanie muzyki, a także szczegółowych regionalnych raportów o tańcu.


Wśród najważniejszych działań IMiT znajduje się także organizacja I Konwencji Muzyki i I Kongresu Tańca w kwietniu 2011. We współpracy z innymi podmiotami zostaną opracowane również pierwsze wydawnictwa specjalistyczne.

 

Stworzono nową nagrodę środowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej, której uroczysta Gala koncertowa odbyła się 1 października 2011 roku, w pierwszą rocznicę powstania IMiT. Powołano także Pracownię Badań Muzyczno-Edukacyjnych, która rozpoczęła równoległe projekty badawcze oraz animacyjne. Uruchomiono również bazę-portal taniecpolska.pl. IMiT realizuje i wspiera także działalność edukacyjną w dziedzinie tańca.

W obydwu departamentach realizowane są pierwsze edycje programów własnych Instytutu adresowane do szerokiego polskiego środowiska muzycznego i tanecznego. IMiT jest także współorganizatorem wielu wydarzeń artystycznych w całym kraju.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia