ENG
A A A
 sierpień 2020 
fot. materiały organizatora

Poznań/Polski Teatr Tańca: „Taniec jest blisko. III edycja Laboratoriów Twórczych” – Laboratorium rekonstrukcji obrazu; prowadzenie: Paweł Walicki

17 sierpnia 2019 - 18 sierpnia 2019 | godz. 10:00 | Polski Teatr Tańca | 61 - 835 Poznań

Projekt edukacyjny

Polski Teatr Tańca zaprasza na Laboratorium rekonstrukcji obrazu, które w ramach cyklu Taniec jest blisko. III edycja Laboratoriów Twórczych poprowadzi Paweł Walicki. Laboratoria Twórcze to interdyscyplinarne spotkania prowadzone przez profesjonalistów, w czasie których każdy uczestnik ma okazję poznać różne aspekty sztuki tańca i teatru tańca. W wybrane weekendy sierpnia i pierwszego dnia września odbędzie się 5 laboratoriów poświęconych rekonstrukcji obrazu, dźwięku, ruchu, słowa i gestu.   

  

O Laboratorium rekonstrukcji obrazu: 

 

Prowadzenie: Paweł Walicki

Rekonstrukcja obrazu miasta na podstawie elementów. Efektem finalnym zadania będzie multimedialny kolaż (wyklejanka) – instalacja; powstanie on ze znalezionych w terenie przedmiotów, z rysunków, szkiców oraz zdjęć i filmów zrobionych przez uczestników warsztatów. Każde znalezisko, każdy powstały obraz zostanie zdigitalizowany oraz zlokalizowany na mapie miasta za pomocą geolokalizacji. Ich współrzędne zostaną wykorzystane przy tworzeniu końcowego dzieła. Uczestnicy zadania będą brać czynny udział w tworzeniu materiału wyjściowego. Główną ścieżką narracji multimedialnej wyklejanki będzie przebyty przez uczestników szlak oraz ich zmaterializowane i udokumentowane wizualne doświadczenia. 

 

Paweł Walicki – scenograf, reżyser filmów animowanych, twórca filmowy. Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i podyplomowej scenografii w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obronił u prof. Andrzeja Kreutz Majewskiego. Była to scenografia do Jeziora łabędziego w Teatrze Wielkim w Warszawie. Jego film Jak bóg Maior utracił tron był wielokrotnie nagradzany. W 2014 roku otrzymał Złotą Maskę za scenografię do spektaklu Bobiczek w reż. Łukasza Kosa w Teatrze Zagłębie w Sosnowcu. Jest autorem kilkudziesięciu scenografii teatralnych i filmowych. Ostatnio pracował w Bayerische Staatsoper, gdzie przygotował scenografię do opery Kannst du pfeifen, Johanna? w reż. Łukasza Kosa. Obecnie rysuje pełnometrażowy film animowany Zabij to i wyjedź z tego miasta w reż. Mariusza Wilczyńskiego. 

 

Kolejne Laboratoria Twórcze:

 

24-25 sierpnia

Laboratorium rekonstrukcji gestu prowadzone przez Michała Przybyłę

Laboratorium rekonstrukcji słowa prowadzone przez Igora Gorzkowskiego

 

31 sierpnia – 1 września

Laboratorium rekonstrukcji ruchu prowadzone przez Kornelię Lech + lekcja GaGa/people

Laboratorium rekonstrukcji dźwięku prowadzone przez Andrzeja Koniecznego

 

O laboratoriach:

Taniec jest blisko. III edycja Laboratoriów Twórczych to otwarta dla każdego, wielopłaszczyznowa platforma edukacyjno-artystyczna. Jej celem jest niwelowanie barier społeczno-mentalnych oraz kompetencyjnych w rozumieniu sztuki tańca i teatru tańca oraz włączanie w nie – poprzez nowe formy rozwoju osobowego, ułatwianie integracji, tworzenie relacji w grupie, a także aktywizowanie grup defaworyzowanych. Doświadczenie Polskiego Teatru Tańca oraz zaproszonych twórców gwarantuje wysoką jakość oferty.

  

Regulamin

  

Udział w laboratoriach jest bezpłatny, ale obowiązują zgłoszenia. Zgłoszenie w formie oświadczenia (do pobrania online) należy przesłać do 31 lipca na adres: a.koczorowska@ptt-poznan.pl. O wynikach naboru uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu do 2 sierpnia 2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu.

 

Więcej informacji: a.koczorowska@ptt-poznan.pl, tel.: +48 505 587 088, www.ptt-poznan.pl, FB

 

Organizator: Polski Teatr Tańca

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

ludzie tańca

 

instytucje

bibliografia

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia