ENG
A A A
 lipiec 2020 

Wrocław/Myśl w ruchu 2019: „EUROPE EXPLORER – pokazy 10 tańców europejskich i mniejszości” – finał projektu

26 października 2019 | godz. 16:00 | Centrum Inicjatyw Artystycznych | 53-603 Wrocław

Projekt edukacyjny

Centrum Inicjatyw Artystycznych zaprasza na finał projektu EUROPE EXPLORER – 10 tańców europejskich i mniejszości w wykonaniu dzieci i młodzieży zagrożonej patologią i wykluczeniem społecznym, a także osób z niepełnosprawnością. 

 

Wstęp wolny.

 

O projekcie: 

 

Patchwork powstaje z wielu małych części zszytych razem w jedną, piękną i zarazem funkcjonalną, całość. Ta idea towarzyszyła projektowi EUROPE EXPLORER – by z wielu małych fragmentów europejskiej, mniejszościowej i rodzimej tradycji powstało wspólne międzykulturowe działanie.

 

Podstawą i celem projektu EUROPE EXPLORER jest eksplorowanie kulturowych korzeni, czerpanie artystycznych inspiracji z rodzimej i europejskiej tradycji, a także – poprzez poznawanie i zrozumienie – rozwój postawy tolerancji oraz wzajemnego szacunku. To piękne kultywowanie tradycji danego kraju, które pozwala także poznać zwyczaje innych regionów świata.

 

Projekt współorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w ruchu 2019.

 

***

Program Myśl w ruchu jest programem własnym Instytutu Muzyki  i Tańca, w ramach którego wspierane są projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, adresowane do uczniów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, trwające minimum 3 miesiące. Adresatami mogą być dzieci i młodzież w wieku szkolnym bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami oraz grupy integracyjne. Istnieje możliwość tworzenia także grup mieszanych z osobami dorosłymi (np. rodzice, seniorzy). Każdy z projektów w ramach programu składa się z warsztatów praktycznych i zajęć teoretycznych; w ramach projektu uczestnicy oglądają również spektakle tańca. Efekty praktycznej pracy warsztatowej prezentowane są w formie otwartego pokazu z udziałem publiczności. Projekty przygotowywane są we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym.

ludzie tańca

 

instytucje

bibliografia

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia