ENG
A A A
 grudzień 2020 
fot. materiały organizatora

Dobrzyca/Polski Teatr Tańca: „Laboratoria Twórcze: Teatr w Oranżerii”

17 sierpnia 2020 - 22 sierpnia 2020 | godz. 10:30 | Dobrzyca: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Pleszewska 5a

Projekt artystyczny

Polski Teatr Tańca zaprasza do udziału w cyklu nieodpłatnych warsztatów teatralnych organizowanych w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, w ramach projektu Laboratoria Twórcze: Teatr w Oranżerii. Głównym założeniem tego projektu jest kreatywne spotkanie artystów Polskiego Teatru Tańca z lokalną społecznością Dobrzycy i przyległych powiatów. Warsztaty będą polegać na rekonstrukcji takich zjawisk, jak obraz i dźwięk, ruch i słowo oraz gest, a w ich efekcie powstanie przedstawienie oparte na fragmentach tekstu Ferdydurke Witolda Gombrowicza. 

 

O projekcie: 

 

O projekcie: 

Laboratoria Twórcze: Teatr w Oranżerii to projekt kreatywnego spotkania artystów Polskiego Teatru Tańca z lokalną społecznością Dobrzycy i przyległych powiatów. Koncepcja zespołowej pracy zawodowców z amatorami opierać się będzie na wspólnych warsztatach, podczas których stworzone zostanie przedstawienie na podstawie fragmentów tekstu Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

 

Korzystając z narzędzi warsztatowych (ruchu, obrazu dźwięku, słowa, gestu) uczestnicy warsztatów wspólnie z artystami PTT zgłębiać będą kategorię ziemiaństwa, która jest ściśle powiązana z miejscem realizacji zadania – Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołem Pałacowo-Parkowym; kategoria ta wymaga warunków „laboratorium”, aby można było rozumieć jej istnienie i wpływ na lokalną społeczność, jej zwyczaje oraz oddziaływanie na przyjezdnych i zmianę ich stanu wiedzy.

 

W Roku Szyderców – idiomu obowiązującemu w Polskim Teatrze Tańca w roku 2020 – skoncentrowanym wokół dystansu i ironii, „wielkomiejscy mieszczanie” i „lokalni ziemianie” będą mogli stworzyć nową jakość za pośrednictwem tańców, symboli, tekstów i obrazów, które razem złożone doprowadzą do realizacji spektaklu teatralnego. Ferdydurke Witolda Gombrowicza jest szkolną lekturą, a więc pozycją popularną i międzypokoleniową. Ze względu na to, że oddaje warstwę przesłania tegorocznej edycji Laboratoriów, spotkania (warsztaty i wykłady) będą koncentrowały się wokół tej książki. Dzięki spójnemu źródłu inspiracji w szósty dzień spotkań będzie możliwe zaproponowanie przez uczestników Laboratoriów spektaklu. Wydarzeniem zamykającym cykl będzie radosna potańcówka.

 

Wydarzenie zakłada 5 laboratoriów twórczych realizowanych dzień po dniu, od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie, w dwóch blokach zajęć – części wykładowej (1,5 godz.) i warsztatowej (5 godz.), zakończonych w sobotę cyklem prób i realizacją spektaklu. Na każde z laboratoriów organizatorzy zapraszają 50 osób, z czego 15 musi stanowić stałą grupę, aktywnie uczestniczącą w realizacji spektaklu będącego zwieńczenie projektu.

 

Program:

 

Poniedziałek, 17 sierpnia:

godz. 10.30–12.00: wprowadzenie

godz. 12.00–17.00: zajęcia

 

Laboratorium słowa

prowadzenie: Paulina Jaksim, Sandra Szatan, Paweł Malicki

Będzie to praca z tekstem i sensem tego, co wspólnie tworzymy. Będziemy opierać się na fragmentach dzieł Gombrowicza i poprzez pracę z jego słowem odkrywać go na nowo. To będzie praca osnuta wokół neologizmów, zdrobnień, cytatów, dyskusji, zadań aktorskich i improwizacyjnych z użyciem środków werbalnych. Skupimy się na dramaturgicznym ujęciu całości, spójności wobec głównego pomysłu i konsekwencji w budowaniu określonych elementów składowych.

 

Wtorek, 18 sierpnia

godz. 10.30–12.00: wprowadzenie

godz. 12.00–17.00: zajęcia

 

Laboratorium ruchu

prowadzenie: Agnieszka Jachym, Patryk Jarczok, Daniel Michna

 

Podczas laboratorium ruchu zapoznamy uczestników z metodami improwizacji, jakimi często posługują się tancerze w swojej pracy przy tworzeniu spektakli. Punktem wyjścia dla naszych działań będzie ciało jako instrument, z którego wydobywamy ruch oraz przestrzeń, w której działamy indywidualnie i grupowo. Będziemy szukać niekonwencjonalnych rozwiązań w ciele, a poprzez gry i zadania wcielimy się w swoje różne oblicza.

 

Środa, 19 sierpnia

godz. 10.30–12.00: wprowadzenie

godz. 12.00–17.00: zajęcia

 

Laboratorium gestu

prowadzenie: Evelyn Blue, Julia Hałka, Katarzyna Rzetelska

To warsztat, przywracający szczególną uwagę naszym gestom, postawom i mimice, które podkreślają znaczenie naszych relacji z drugą osobą oraz mają wpływ na stworzenie formy całego ciała i jego odbioru przez otoczenie. Spróbujemy wykorzystać dostępne nam narzędzia pozawerbalne jako środki określające status społeczny jednostki. Przyjrzymy się pojedynczym elementom naszego ciała i ruchu, współgrającym ze sobą jak i uniezależnionym od całości.

 

Czwartek, 20 sierpnia

godz. 10.30–12.00: wprowadzenie

godz. 12.00–17.00: zajęcia

 

Laboratorium muzyki

prowadzenie: Kacper Bożek, Zbigniew Kocięba, Dominik Kupka

Warsztat ten pozwoli uczestnikom na czynny udział w tworzeniu warstwy muzycznej i dźwiękowej spektaklu, przy wykorzystaniu niestandardowych rozwiązań twórczych. Wykorzystując między innymi ciało jako instrument, w tym również nasze głosy, stworzymy materiał, który będziemy mogli modyfikować poprzez zabawę rytmem i tempem. Inspirując się kulturą ziemiańską i wykorzystując pieśni czy przyśpiewki, sprawdzimy jak w „gombrowiczowski” sposób warstwa akustyczna może zostać włączona w relacje ze słowem, ruchem i kostiumem.

 

Piątek, 21 sierpnia

godz. 10.30–12.00: wprowadzenie

godz. 12.00–17.00: zajęcia

 

Laboratorium obrazu

prowadzenie: Emily Wong-Adryańczyk, Katarzyna Kulmińska, Jerzy Kaźmierczak

Naszym zadaniem jest opracowanie warstwy wizualnej, w tym nie tylko stroju, jaki będzie współgrał i współtworzył ideę spektaklu, ale również przestrzeni scenicznej, która niesie ze sobą swój sens. Będziemy rozszerzać konteksty wizualne i twórcze poprzez indywidualną pracę z materiałem – jego przetwarzaniem, nadawaniem mu formy, poszukiwaniem symboliki i wykorzystaniem w odpowiednim, przemyślanym kontekście.

 

Sobota, 22 sierpnia

godz. 10.30–15.00: cykl prób

godz. 16.00–17.00: spektakl

 

Prezentacja spektaklu

Spektakl będzie podsumowaniem całotygodniowej pracy podczas warsztatów, z udziałem publiczności złożonej z zainteresowanych osób oraz pozostałych uczestników laboratoriów (ich części wykładowej).

 

Zgłoszenia:

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w Laboratoriach Twórczych „Teatr w Oranżerii”?

 

Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl do 12 sierpnia 2020 roku ze wskazaniem, w którym bloku tematycznym chcieliby Państwo uczestniczyć lub też zgłosić chęć codziennego, aktywnego uczestnictwa we wszystkich warsztatach, łącznie z prezentacją spektaklu dnia ostatniego (podając swoje dane imienne i teleadresowe: numer telefonu, adres mailowy).

 

O wynikach naboru uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu lub telefonicznie do 14 sierpnia 2020 roku.

 

Udział w laboratoriach jest bezpłatny.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu. Wysłanie zgłoszenia wiąże się z akceptacją Regulaminu (dostępny: tutaj)

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy będą poproszeni o podpisanie zgłoszenia i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, zgody na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenia COVID-19.

 

Zgłoszenia: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl  

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy / Zespół Pałacowo-Parkowy 

tel. +48 62 741 30 39 wew. 21

 

Więcej informacji: Michał J. Stankiewicz, koordynator projektu (Polski Teatr Tańca)

e-mail: m.stankiewicz@ptt-poznan.pl

tel. +48 600 09 316

 

Organizator: Polski Teatr Tańca 

Partner: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy 

Patronat medialny: TVP3 Poznań, Radio Poznań, Głos Wielkopolski, E-teatr.pl

 

 

 

 

ludzie tańca

 

instytucje

bibliografia

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia