ENG
A A A
 czerwiec 2021 
Poznań: Polski Teatr Tańca „Shaping fair Cities” – rozmównica

Poznań: Polski Teatr Tańca „Shaping fair Cities” – rozmównica

12 czerwca 2021 | godz. 17:00 | Poznań: Polski Teatr Tańca, ul. Taczaka 8

Spotkanie

Mądre i mężne, i pełne rozwagi, i sprawiedliwe – tak Platon określał w Państwie cechy idealnego miasta. Miało być najwyższym wytworem ludzkiej kultury, zachowywać organiczną równowagę pomiędzy racjami ekonomicznymi i etycznymi, budować struktury zapewniające równe prawa, dostęp do zasobów, możliwość współdecydowania.

 

Tymczasem we współczesnych miastach i metropoliach dochodzi do wielu negatywnych zjawisk. Nierównomierny rozwój, stygmatyzacja obszarów problemowych, „gra o miasto”, przestrzeń i kierunki rozwoju, podporządkowana interesom najsilniejszych uczestników, to tylko niektóre z nich.

 

Jak można przełożyć obserwacje miejskiego życia na ruch? Jak zderzyć ze sobą stan obecny i postulowaną wizję lepszej przyszłości? Wyścig jako metafora miejskiego życia i stosunków międzyludzkich, opierających się na dążeniu do dominacji, stał się lejtmotywem choreograficznego projektu filmowego pt. Taniec (Twoim) celem, przygotowanego przez artystów tancerzy Polskiego Teatru Tańca w ramach projektu Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa).

 

Projekt z udziałem artystów – tancerzy Polskiego Teatru Tańca jest formą artystycznej prezentacji pięciu celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. To rezolucja ONZ, ukierunkowująca współpracę międzynarodową na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, tj. zaspokajania potrzeb współczesnych społeczeństw w taki sposób, by nie ograniczało to możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń i w połączeniu z dbałością o naturę.

 

Od organizatorów:

 

Chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób cele zrównoważonego rozwoju, tj. równość płci (cel nr 5), mniej nierówności(cel nr 10) zrównoważone miasta i społeczności (cel nr 11), działania w dziedzinieklimatu (cel nr 13),pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (cel nr 16) sformułowane w Agendzie ONZ korespondują z koncepcją zaproponowaną przez artystów Polskiego Teatru Tańca, którzy przełożyli je na język ruchu i środki filmowe.

 

Projekcja ich prac będzie częścią czerwcowej rozmównicy pt. Shaping fair Cities.

 

Gośćmi będą: Stella Gołębiewska, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Polityki równościowej, Marta Mazurek, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Poznania, główna specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Monika Zembrzycka, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.  

 

Organizatorzy i goście wspólnie stworzą obraz „sprawiedliwego miasta” – jego architekturę, ekosystem, gospodarkę, kulturę, modele edukacji, ochrony zdrowia czy zarządzania. Opowiedzą o tym, jakie działania na poziomie lokalnym – indywidualnym i samorządowym – mogą być podejmowane, aby urealnić to wyobrażenie. Zadadzą sobie pytanie, co dzieje się w Poznaniu i metropolii, abyśmy znaleźli się bliżej urzeczywistnienia idei „sprawiedliwego miasta”? Podyskutują o pomysłach, m.in. Polskiego Teatru Tańca, ale nie tylko – które pozwalają spojrzeć na cele zrównoważonego rozwoju oczyma artystów.

 

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa, który wzmacnia role miast i samorządów lokalnych w realizacji celów Agendy 2030.

 

Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ze środków UE w ramach programu DEAR.

 

 

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w Polskim Teatrze Tańca 

 

Więcej o Agendzie 2030 na stronie: http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja.

 

Więcej o programie DEAR: http://capacity4dev.ec.europa.eu/dear-programme

 

www.shapingfaircities.eu

 

www.2030agendainourcities.eu

 

#inourhands #inourcities #2030Agenda #strongertogether #distantbutunited

 

ludzie tańca

 

instytucje

bibliografia

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia