ENG
A A A
 czerwiec 2021 

Fundacja Pantomima

Fundacja

Fundacja Pantomima powstała w listopadzie 2011 roku we Wrocławiu. Założyła ją grupa pasjonatów, entuzjastów, praktyków oraz teoretyków pantomimy i innych form teatru ruchu, dla których punkt wyjścia stanowi ciało, by wspólnie budować mosty między praktykami i teoretykami oraz z powodzeniem wspierać, inicjować i dokumentować działalność artystyczną, naukową oraz edukacyjną w zakresie swoich pasji.


Dlaczego powstaliśmy ?


Pantomima – jak i pokrewne jej formy teatralne – są wciąż mało znane szerszej publiczności. Często inicjatywy pojedynczych artystów, które mają dużą wartość artystyczną oraz działalność naukowa badaczy teatru, zajmujących się pantomimą i pokrewnymi jej formami teatralnymi, bywają niezauważane i skazane na zapomnienie. Z tego powodu w listopadzie 2011 roku we Wrocławiu grupa pasjonatów, entuzjastów, praktyków oraz teoretyków pantomimy i innych form teatru ruchu, dla których punkt wyjścia stanowi ciało, postanowiła zrzeszyć się pod nazwą „Fundacja Pantomima”, by wspólnie budować mosty między praktykami, a teoretykami i z powodzeniem wspierać, inicjować i dokumentować działalność artystyczną, naukową oraz edukacyjną w zakresie swoich pasji.

 

Nasza działalność                                                                                                                                                                        Aktywność Fundacji Pantomima będzie dzielić się na: praktyczną oraz teoretyczną.


Poprzez działalność praktyczną chcemy podejmować się realizacji działań, mających na celu wspieranie działalności dydaktycznej artystów pantomimy oraz rozwoju artystycznego adeptów sztuki mimu. Chcemy dążyć do organizacji przestrzeni, w której możliwy będzie dialog i wymiana doświadczeń artystów związanych z pantomimą i teatrem ruchu z Polski i zagranicy. Dodatkowo w ofercie naszych działań mieścić się będą szeroko pojęte programy edukacyjne z zakresu teatru ruchu i psychologii ciała skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Metody, którymi realizowany będzie zamierzony tu cel to:
• organizacja warsztatów;
• inicjatyw artystycznych; 
• festiwali;
• programów edukacyjnych.

 

Poprzez działalność teoretyczną chcemy podejmować inicjatywy mające na celu prowadzenie i wspieranie wielokierunkowej działalności w zakresie badania i dokumentowania oraz upowszechniania wiedzy o pantomimie – jej bogatej historii i tradycji – oraz pokrewnych jej formach teatralnych. W zakresie naszych działań leży także zgłębianie i badanie psychologii ciała – w tym zagadnień związanych z cielesnością w teatrze. Metody, którymi realizowany będzie zamierzony tu cel to:
• prowadzenie Działu Dokumentacji Fundacji Pantomima (w przyszłości powołanie Archiwum Pantomimy i Teatru Ruchu);
• działalność badawcza i popularyzatorska; 
• działalność wydawnicza; 
• działalność edukacyjna w formie: wykładów, spotkań z artystami, lekcji o pantomimie itp.

Dzięki planowanym inicjatywom, polegającym na: gromadzeniu, uzupełnianiu i opracowywaniu przez nas zbiorów o pantomimie i teatrze ruchu oraz działalności wydawniczej w formie: broszur, książek, albumów, materiałów audiowizualnych i przekładów w przyszłości, mamy nadzieję powołać kompleksowe Archiwum Pantomimy i Teatru Ruchu. Nastawieni jesteśmy na dialog międzykulturowy oraz nawiązywanie współpracy z podmiotami zajmującymi się pantomimą w kraju i zagranicą. Chcemy odbywać podróże badawcze do miejsc związanych z pantomimą oraz organizować u siebie rezydentury artystów.

 

Katarzyna Łuczyńska – prezes zarządu fundacji  |  tel. 880-149-132  |   k.luczynska@fundacjapantomima.pl

 

Magdalena Młynarczyk – wiceprezes zarządu fundacji | tel. 697-897-207  |   m.mlynarczyk@fundacjapantomima.pl

 

Piotr Sabat  – sekretarz |  tel. 691-590-353  |  p.sabat@fundacjapantomima.pl

Fundacja Pantomima

54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65

tel.: 796-389-485

email: biuro@fundacjapantomima.pl

www: www.fundacjapantomima.pl

ludzie tańca

 

bibliografia

 

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia